تبلیغات در کسب و کار نقش بسزا و ممهمی دارد چنانچه در دنیای جدید به عنوان یک علم آکادمیک در بسیاری از دانشگاههای معتبر تدریس می شود

تبلیغات در ایران شاید کمی متفاوت تر باشد و بر این اساس مفتخریم که با تجربه ای بیست ساله در این زمینه در خدمت شما سروران گرامی و بزرگوار باشیم

Jhonas Enroth Jersey